Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

lemoniadaj
19:37
7737 e56a 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:36
0405 f795 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:36
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:34
4218 003e 390
Reposted fromPoranny Poranny viaBloodMoon BloodMoon

August 14 2017

lemoniadaj
13:34
4259 e724 390

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamvtevrrr mvtevrrr
lemoniadaj
13:34
lemoniadaj
13:14

May 30 2017

lemoniadaj
19:48
3145 e8d7 390
Reposted fromarwen arwen viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:48
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:47
7599 936f 390
Reposted fromflorida florida viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:39
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
19:36
lemoniadaj
19:35

April 24 2017

lemoniadaj
10:43
10:41
lemoniadaj
10:41
10:41
10:40
7572 7572 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMagnolia11 Magnolia11
lemoniadaj
10:37
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
lemoniadaj
10:37
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl