Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lemoniadaj
10:43
10:41
lemoniadaj
10:41
10:41
10:40
7572 7572 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMagnolia11 Magnolia11
lemoniadaj
10:37
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
lemoniadaj
10:37
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski

April 09 2017

lemoniadaj
17:53
4283 8272 390
Reposted frommessclew messclew viazapachjasminu zapachjasminu

March 28 2017

lemoniadaj
21:03
21:00
lemoniadaj
20:58
5727 5461 390
Reposted fromNajada Najada viaroom-with-no-view room-with-no-view

June 17 2015

20:16
7844 1888
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
lemoniadaj
20:15
8865 610a 390
Zdzisław Beksiński, postapo.
lemoniadaj
20:13

Jak żyjesz, Kochana?

Jak żyjesz 
wśród coraz zimniejszych ścian
ulatnia się z nich wilgotna 
woń naszych ciał

Czy Ci nie chłodno?

Jak zasypiasz
nie na mojej 
piersi
nieopleciona gałęziami 
moich rąk, moich nóg 
kto poprawi
opadającą rękę – nim zemdleje

Jak wracasz z niespokojnych snów
bez pocałunków, które jeszcze się śnią
a już budzą
każde włókienko Twego ciała
każdą żyłkę

Jak wędrujesz labiryntem głuchych ulic
nie trzymając się mojej ręki

Jak wchodzisz po zmęczonych schodach

Jak żyjesz kochana
beze mnie?

Dlaczego żyjesz?

— Bohdan Urbankowski "Dlaczego"
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:09
0259 a043 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:06
8659 0f21 390

"Widokówka z tego świata"

Stanisław Barańczak
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:05
2210 1408 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:59
8789 cd09 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:59
9573 c5ed 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:58

Ten ma samochód,
Ten ma.

Ja - piechota.

Potrącę kogo, to żyje
I ja żyję
I jeszcze mogę pluć
Na to co mnie nie chce.

— M. Białoszewski, Wygrana
Reposted frommatwin matwin viamelodramaticfool melodramaticfool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl