Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

18:50
6836 b005 390
Reposted fromsunlight sunlight viajulliett julliett
lemoniadaj
18:50
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajulliett julliett
lemoniadaj
18:49
lemoniadaj
18:49
Czasami bywają takie poranki - przychodzą po naprawdę złych nocach - zaglądam w lustro i nie poznaję kobiety, którą w nim widzę.
— Charlaine Harris
lemoniadaj
18:48
4557 56ca 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMonasi Monasi
lemoniadaj
18:47
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaMonasi Monasi
lemoniadaj
18:47
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaMonasi Monasi
lemoniadaj
18:47
Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
— Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaMonasi Monasi
lemoniadaj
17:58
8358 4b2e 390

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

June 13 2018

lemoniadaj
18:32
0314 3b1d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
18:32
6804 dc69 390
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
18:31
lemoniadaj
18:30
lemoniadaj
18:28
lemoniadaj
18:28

May 03 2018

lemoniadaj
17:56
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viaMagnolia11 Magnolia11
lemoniadaj
16:29
lemoniadaj
16:23
Dobrze się idzie 
krajem nieba polnego 
i krajem wiosennego lasu 

Wtedy słyszysz 
jak storczyki 
krzyczą wniebogłosy: 
Kochaj - tylko kochaj 
dla wszystkich 
starczy miłości 

Mnie nie trzeba 
dwa razy powtarzać 
— Adam Ziemianin
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
16:23
0106 f683 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachjasminu zapachjasminu
lemoniadaj
16:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl