Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

lemoniadaj
21:03
21:00
lemoniadaj
20:58
5727 5461 390
Reposted fromNajada Najada viaroom-with-no-view room-with-no-view

June 17 2015

20:16
7844 1888
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
lemoniadaj
20:15
8865 610a 390
Zdzisław Beksiński, postapo.
lemoniadaj
20:13

Jak żyjesz, Kochana?

Jak żyjesz 
wśród coraz zimniejszych ścian
ulatnia się z nich wilgotna 
woń naszych ciał

Czy Ci nie chłodno?

Jak zasypiasz
nie na mojej 
piersi
nieopleciona gałęziami 
moich rąk, moich nóg 
kto poprawi
opadającą rękę – nim zemdleje

Jak wracasz z niespokojnych snów
bez pocałunków, które jeszcze się śnią
a już budzą
każde włókienko Twego ciała
każdą żyłkę

Jak wędrujesz labiryntem głuchych ulic
nie trzymając się mojej ręki

Jak wchodzisz po zmęczonych schodach

Jak żyjesz kochana
beze mnie?

Dlaczego żyjesz?

— Bohdan Urbankowski "Dlaczego"
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:09
0259 a043 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:06
8659 0f21 390

"Widokówka z tego świata"

Stanisław Barańczak
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
20:05
2210 1408 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:59
8789 cd09 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:59
9573 c5ed 390
Reposted fromrol rol
lemoniadaj
19:58

Ten ma samochód,
Ten ma.

Ja - piechota.

Potrącę kogo, to żyje
I ja żyję
I jeszcze mogę pluć
Na to co mnie nie chce.

— M. Białoszewski, Wygrana
Reposted frommatwin matwin viamelodramaticfool melodramaticfool
lemoniadaj
19:58
Reposted fromprecious precious viafatu fatu
lemoniadaj
19:40
7241 4fca 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaBloodMoon BloodMoon
lemoniadaj
19:35
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

June 10 2015

13:56
0682 d534 390
Reposted fromwestwood westwood viadiebitchdie diebitchdie
13:40
7851 05b2 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
13:39
4618 aadd 390

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

13:27
2721 9e20 390

tremendousandsonorouswords:

Caravaggio, Maria Maddalena in estasi (detail), ca. 1606

Reposted frombackground background viaBloodMoon BloodMoon
13:27
8123 914c 390

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl